CERTYFIKATY

DBAMY O OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Jesteśmy aktywnymi członkami stowarzyszeń związanych z recyklingiem tworzyw sztucznych, nieustannie dbamy o ochronę środowiska naturalnego.

Nasza jakość

Posiadane certyfikaty

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA (ZSZ)

Conkret posiada od 2004 roku wdrożony i stosowany w praktyce Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, pozwalający na produkcję i sprzedaż wyrobów o powtarzalnej i gwarantowanej jakości, z jednoczesną strategią minimalizowania negatywnych wpływów prowadzonej działalności na środowisko. Znaczącym modułem tego systemu jest Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP), dzięki której zapewniamy stabilność produkcji i uzyskanie cech wyrobu, zgodnych z ustaleniami technicznymi.

ZSZ

Pierwszy certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań w/w norm uzyskaliśmy w wyniku audytu przeprowadzonego przez przedstawicieli Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w grudniu 2004 roku. Na przełomie 2007 i 2008 roku w wyniku audytu recertyfikacyjnego ponownie PCBC S.A. potwierdziło spełnienie i stosowanie przez nas wymagań ZSZ. Od 2010 roku podjęliśmy współpracę z jednostką certyfikującą – SGS Polska, której przedstawiciele potwierdzili zgodność naszego systemu i prowadzonych działań z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005. W 2018 roku SGS Polska przeprowadził z wynikiem pozytywnym recertyfikację naszego systemu na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.

Zakładowa Kontrola Produkcji

Począwszy od 2011 roku Conkret posiada certyfikaty zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normami EN 13967 oraz EN 13956, których ważność jest potwierdzana podczas corocznych inspekcji jednostek notyfikowanych.

CERTYFIKAT EUCERTPLAST

Otrzymany w 2020 r. certyfikat EuCertPlast potwierdza, że nasze regranulaty produkowane są z odpadów prokonsumenckich, a ich pochodzenie jest w pełni identyfikowalne.

Kontakt

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?