Rekrutacja

POZNAJ ZASADY REKRUTACJI W NASZEJ FIRMIE

Dbamy o relację z naszymi kandydatami, traktując każdego kandydata w sposób indywidualny, z poszanowaniem zarówno w trakcie prowadzonych procesów rekrutacyjnych jak i po ich zakończeniu. Dowiedz się, jak przebiega rekrutacja.

Conkret

Proces rekrutacji

01

APLIKACJA

Wszystkie stanowiska, na które prowadzimy rekrutację znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce oferty pracy. Aplikacja odbywa się on-line.

02

PRESELEKCJA

Na etapie selekcji dokładnie analizujemy Twoje CV pod kątem wymagań zawartych w opisach stanowisk. Z kandydatami, którzy spełniają wymagania stawiane na oferowanym stanowisku kontaktujemy się telefonicznie i zapraszamy na rozmowę do siedziby firmy.

03

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Spotkanie z kandydatem jest bardzo ważnym elementem procesu rekrutacji w CONKRET. Rozmowę przeprowadza specjalista ds. Zasobów Ludzkich, najczęściej w obecności bezpośredniego przełożonego. Podczas spotkania chcemy poznać Ciebie, Twoje dotychczasowe doświadczenie, umiejętności, plany zawodowe, a także oczekiwania wobec pracodawcy.

04

INFORMACJA ZWROTNA

Jest to ostatni element procesu rekrutacji. Czujemy się zobowiązani poinformować wszystkich kandydatów o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Dlaczego my?

DLACZEGO CONKRET TO DOBRY WYBÓR?

Dowiedz się, czym się wyróżniamy i dołącz do zespołu

O nas
Rekrutacja w Conkret

PRZYJAZNA REKRUTACJA

Poprzez przystąpienie do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji wyrażamy chęć promowania dobrych praktyk w rekrutacji oraz deklarujemy standardy prowadzenia procesów rekrutacyjnych w naszej firmie.

Dbamy o relację z naszymi kandydatami, traktując każdego kandydata w sposób indywidualny, z poszanowaniem zarówno w trakcie prowadzonych procesów rekrutacyjnych jak i po ich zakończeniu.

KOMUNIKUJEMY SIĘ Z KANDYDATAMI

Udzielamy informacji zwrotnej kandydatom na przesłane aplikacje i informujemy ich o tym, na jakim etapie procesu rekrutacyjnego się znajdują.

JESTEŚMY OTWARCI NA KONTAKT Z KANDYDATEM

Kandydat powinien mieć możliwość przesłania nam swoich zapytań i powinien wiedzieć, kto jest jego partnerem po drugiej stronie procesu rekrutacji.

JESTEŚMY RZETELNI, PROFESJONALNI I ZAANGAŻOWANI W RELACJĘ Z KANDYDATEM

Rzetelnie przygotowujemy się do kontaktu z kandydatem, także podczas rozmowy rekrutacyjnej. Traktujemy go jak szansę dla naszej firmy, a nie jak kolejnego petenta. Dbamy o relację z nim.

DBAMY O DOBRY PRZEPŁYW INFORMACJI W FIRMIE

Troszczymy się o to, by informacje na temat rekrutacji i kandydatów były sprawnie przekazywane w firmie zarówno do, jak i od kierowników liniowych.

DBAMY O TO, BY OFERTY PRACY BYŁY JASNO SFORMUŁOWANE

Przygotowując ofertę pracy, zamieszczamy w niej konkretne informacje na temat danego stanowiska i oczekiwań wobec kandydata.

DBAMY O POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH KANDYDATÓW

Wykorzystujemy technologie i procesy, które zapewniają maksymalną ochronę danych osobowych kandydatów.

STALE PODNOSIMY KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROCESAMI REKRUTACJI

Na bieżąco śledzimy informacje na ten temat, bierzemy udział w dyskusjach i wszelkiego rodzaju spotkaniach, a także zbieramy przykłady ciekawych rozwiązań, które można wdrożyć w firmach. Promujemy zasady przyjaznej rekrutacji w firmie i w środowisku rekruterów.

SZANUJEMY KANDYDATÓW

Dbamy o to, by w procesie rekrutacji nie pojawiły się treści i zachowania dyskryminujące oraz bierzemy pod uwagę zaangażowanie czasowe kandydatów.

Rekrutacja

NIE ZNALAZŁEŚ OFERTY DLA SIEBIE?