Porady

ZNAJDŹ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIA

Nadrzędnym celem firmy Conkret jest tworzenie produktów, które będą wychodziły naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Nieustannie trwa proces udoskonalania naszych produktów tak, aby spełniały najbardziej wygórowane wymagania rynku izolacji budowlanych. W tym celu niezbędny jest przepływ informacji pomiędzy użytkownikami, a naszą firmą.

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kategorie pytań:

Izolację poziomą np. Confol Alfa lub Gamma należy układać na całej szerokości ławy fundamentowej, przynajmniej na 20 cm zakładki. Dobrze wyłożona folia nie wymaga dodatkowego klejenia na łączeniach, ponieważ nacisk ściany jest wystarczający dla zapewnienia właściwej izolacji. Natomiast musi być połączona w sposób szczelny z hydroizolacją Conbud.

Szerokość izolacji poziomej powinna być nieznacznie szersza od ławy fundamentowej. Zapobiegnie to przypadkowej migracji wilgoci.

SCHEMAT:

 1. Ława fundamentowa
 2. Hydroizolacja pionowa fundamentów
 3. Izolacja pozioma fundamentów Confol Gamma
 4. Fundament
 5. Termoizolacja fundamentu
 6. Izolacja pionowa fundamentów Confol Beta
 7. Izolacja pozioma fundamentów Confol Alfa
 8. Hydroizolacja Conbud / Conbud Plus / Hydro B / Ecovil B
 9. Termoizolacja podłogi na gruncie
 10. Folia polietylenowa Ecobud

Folię kubełkową należy układać wypustkami folii w stronę fundamentu. Dzięki temu grunt jest separowany od muru, a powstała pustka powietrzna wspomaga wentylowanie ściany. Folię kubełkową należy układać na powierzchnie oczyszczone, pozbawione elementów, które mogłyby ją uszkodzić. Dopuszcza się stosowanie tylko wolnej od wad folii.

Folię kubełkową należy łączyć ze sobą na tzw. zakłady obejmujące przynajmniej 3-5 rzędów wypustek. Dzięki temu powstanie szczelna bariera ochronna. Wypustki zostały tak przygotowane, że łatwo wchodzą jedna w drugą; doskonale do siebie pasują. Zakłady należy stosować zarówno w połączeniach poziomych jak i pionowych folii. Należy tak dobierać izolację do powierzchni, żeby zminimalizować ilość połączeń, zakładek w miejscu stosowania izolacji.

Folię kubełkową należy przymocować do podłoża za pomocą specjalnych gwoździ, jednocześnie pamiętając o zastosowaniu podkładek uszczelniających. Mocowania folii do muru należy stosować w odległości ok. 60 cm od siebie, zawsze w środku wypustki (czyli w miejscu styku ze ścianą).

Izolacja musi stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek od wody. Do pełnej ochrony konieczne jest użycie listwy wykończeniowej, która zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń pomiędzy izolację a fundament. Listwę taką należy stosować w miejscu, gdzie folia nie posiada wypustek (czyli na kołnierzu kończącym folię).

SCHEMAT:

 1. Ława fundamentowa
 2. Hydroizolacja pionowa fundamentów
 3. Izolacja pozioma fundamentów Confol Gamma
 4. Fundament
 5. Termoizolacja fundamentu
 6. Izolacja pionowa fundamentów Confol Beta
 7. Izolacja pozioma fundamentów Confol Alfa
 8. Hydroizolacja Conbud / Conbud Plus / Hydro B / Ecovil B
 9. Termoizolacja podłogi na gruncie
 10. Folia polietylenowa Ecobud

 

 

Folię hydroizolacyjną w przypadku użycia pod posadzki lub wylewki należy wyłożyć na przygotowany wcześniej wyrównany podkład betonowy. Następnie połączyć folię hydroizolacyjną w sposób szczelny z izolacją poziomą ścian fundamentów Confol Alfa.

Szerokość folii dostosować w taki sposób aby ograniczyć łączenia folii. Jeśli jednak nie jest to możliwe należy ułożyć hydroizolację na zakładki przynajmniej 15 cm, a następnie skleić klejem butylowym. Folię należy wyciągnąć ok. 20 cm na ścianę.

SCHEMAT:

 1. Warstwa wyrównująca
 2. Warstwa konstrukcyjna z chudego betonu
 3. Hydroizolacja Conbud / Conbud Plus / Hydro B / Ecovil B
 4. Termoizolacja podłogi na gruncie
 5. Folia polietylenowa Ecobud
 6. Warstwa podkładowa np. jastrych lub anhydryt
 7. Folia paroizolacyjna Confloor
 8. Izolacja pozioma fundamentów Confol Alfa lub Confol Gamma

Folię paroizolacyjną układa się jednowarstwowo od wewnątrz konstrukcji dachu pionowo lub poziomo względem krokwi. Folię należy rozkładać z lekkim naprężeniem. Paroizolację łączyć na zakład przy pomocy taśmy klejącej, zaś połączenie z krokwią najlepiej wykonać przy użyciu taśmy dwustronnie klejonej.

Wszelkie łączenia pasów folii paroizolacyjnej należy wykonać z największą starannością stosując min. 10 cm zakład tak, aby nie dopuścić do rozszczelnienia paroizolacji.

SCHEMAT:

 1. Wieniec dachowy
 2. Izolacja pozioma fundamentów Confol Alfa
 3. Murłata
 4. Termoizolacja dachu
 5. Paroizolacja Conpar / Conpar Plus / Hydro P / Ecovil P / V-Protect / F-Protect
 6. Płyta G-K
 7. Membrana paroprzepuszczalna

Conkret posiada w swojej ofercie folie uniepalnione np. folie paroizolacyjną V-Protect.

Produkt ten jest o podwyższonej klasie reakcji na ogień – KLASA E.

Według klasyfikacji ogniowej materiałów budowlanych: reakcji na ogień wg PN – EN 13501 oznacza to, że klasa E nie rozprzestrzenia ognia i jest to wyrób samogasnący.

Stosowanie tej folii znacznie zwiększa bezpieczeństwo domu i jego mieszkańców.

Wysokość folii kubełkowej Confol Beta wynosi 8mm  z tolerancją ± 7 %.

Folię kubełkową Confol Beta należy układać wypustkami folii w stronę fundamentu. Dzięki temu grunt jest separowany od muru, a powstała pustka powietrzna wspomaga wentylowanie ściany. Folię kubełkową należy układać na powierzchnie oczyszczone, pozbawione elementów, które mogłyby ją uszkodzić. Dopuszcza się stosowanie tylko wolnej od wad folii.

 

 

Folie te różnią się tolerancją. Im niższa jest tolerancja tym większa jest rzeczywista grubość folii i lepsze parametry techniczne produktu.

Analogicznie im wyższa jest tolerancja tym niższa jest rzeczywista grubość folii i gorsze parametry techniczne produktu.

Podsumowując, folie z Conbud posiadają niższą tolerancję oraz lepsze parametry techniczne.

Te dwa produkty różnią się grubością.

Confol Alfa – od 0,3 do 0,5 mm

Confol Gamma – 1 mm

Grubość tych produktów istotnie wpływa na różnice parametrów technicznych jak np. wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem, odporność na uderzenie, maksymalna siła rozciągająca oraz wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej.

Folia grubo­ści 1,0 mm to produkt z najwyższej półki jakościowej o doskonałych parametrach. W odniesieniu do wy­magań normy EN 13967 wodoszczelność dla tej folii wynosi 60 kPa, wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 100 N, wydłużenie określone procentowo wynosi odpowiednio: wzdłużne ≥ 400%, poprzeczne ≥ 20%; a maksymalne siły rozciągające wynoszą odpowiednio ≥ 250 N/50mm (wzdłuż) oraz ≥ 200 N/50mm (w poprzek)

Wymienione parametry potwierdzone badaniami dają pewność, że folia Confol Gamma to idealny produkt do izolacji poziomej fundamentów dający gwarancję długoletniej oraz bezawaryjnej eksploatacji budynku.

Nie, nasze paroizolacje nie posiadają strony montażowej. Nie ma znaczenia którą stroną montuje się folię oraz nie ma to znaczenia na jej właściwości.

Zalecamy łączyć hydroizolacje na zakładki przynajmniej 15 cm za pomocą:

 • taśm butylowych
 • specjalistycznych taśm do łączenia folii hydroizolacyjnych
 • specjalistycznego kleju do łączenia folii hydroizolacyjnych

Współczynnik SD:

 • mówi nam jak łatwo para wodna może przeniknąć przez materiał
 • określa liczbę gramów pary wodnej jaka jest w stanie przeniknąć w ciągu 24 h przez 1 m2 folii
 • im wyższy współczynnik SD, tym folia lepiej ogranicza migrację pary wodnej do warstwy termoizolacyjnej
 • określa w metrach jak gruba powinna być warstwa powietrza by stawiać taki sam opór parze wodnej jak folia
 • wyroby paroizolacyjne mają SD w zakresie  20 – 149 m; ≥ 150m  są to już wyroby to paroszczelne
 • im mniejsza wartość SD, tym mniejszy opór, co skutkuje większym przenikaniem pary wodnej przez materiał

W dużym uproszczeniu określa on skuteczność warstwy ochronnej przed parą wodną. Dla przykładu – SD na poziomie 50 metrów sprawia, że folia stanowi dla pary wodnej taką barierę, jak 50 metrów powietrza.

Dziury w folii najlepiej jest zaklejać specjalnie do tego przeznaczonymi taśmami do hydroizolacji / paroizolacji.

Nie, folia Conbud nie została przebadana pod zastosowanie jako paroizolacja. Atestowane folie paroizolacyjne muszą spełniać wymogi normy EN 13984, natomiast folie hydroizolacyjne jak np. Conbud spełniają wymagania normy EN 14909.

Nie należy stosować folii ochronnej jako warstwy izolacyjnej. Stosowanie nawet kilku warstw folii ochronnej nie może zastępować izolacji budowlanej w myśl prawa budowlanego.

Folie Ecobud / Ecopar nie są foliami budowlanymi.

Folia ochronna pod chudym betonem nie zabezpieczy go przed wilgocią z gruntu, ale pozwoli na powstrzymanie upływu mleczka cementowego w głąb pospółki.

 • jako ochrona przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak: kurz, woda, pył
 • do zabezpieczania stanowisk pracy, materiałów budowlanych, wykopów
 • może być wykorzystana do czasowego zabezpieczenia izolacji termicznej i akustycznej przed zawilgoceniem
 • czasowe zabezpieczenie płodów rolnych

Podczas zabezpieczania prac budowlanych na poddaszach lepiej użyć żółtej folii ochronnej ze względu na komfort pracy. Żółta folia może spowodować, że w pomieszczeniu będzie jaśniej oraz będzie się mniej nagrzewać niż w przypadku użycia czarnej folii ochronnej.

Regranulat LDPE Contalen to tworzywo, które powstaje w wyniku przetworzenia produktów polietylenowych. Tak powstały surowiec służy do produkcji kolejnych wyrobów. Zastosowanie regranulatu polietylowego jest w zasadzie nieograniczone – można produkować z niego zarówno elementy maszyn, jak i proste reklamówki na zakupy. Poniżej spróbujemy pokazać kilka typowych zastosowań regranulatu tego typu.

Zdecydowanie TAK, produkując nasze regranulaty LDPE Contalen dajemy odpadom drugie życie.

Wyrób, jaki oferujemy klientom to granulat uzyskiwany poprzez recykling odpadów LDPE. Stanowi on podstawę do wytworzenia różnego rodzaju foli, opakowań plastikowych, folii stretch, rur czy wiader.

Produkcja naszego regranulatu Contalen wpisuje się w koncepcję Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), mającej na celu rozsądne wykorzystanie surowców oraz ograniczenie negatywnego odziaływania na środowisko naturalne.

Realne korzyści z recyklingu tworzyw sztucznych:

 • zmniejszenie emisji CO2 do nawet 90% i korzystny wpływ na zmiany klimatyczne
 • najlepsza alternatywa dla surowców kopalnych
 • zmniejszenie zależności od zasobów naturalnych (gaz ziemny, ropa)
 • ograniczenie przedostawania się odpadów plastikowych do środowiska naturalnego
 • brak spalania i składowania tworzyw sztucznych prowadzących do uwalniania trujących toksyn i gazów
 • szerokie zastosowanie recyklatów od pojemników do kontaktu z żywnością po estetyczne komponenty motoryzacyjne
 • wyznaczanie trendów i silne orędowanie ochrony środowiska prowadzące do zmian legislacyjnych, nowej dyrektywy PCR (Post Consumer Recycled) oraz Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
 • identyfikowalność, standaryzacja, uregulowane normy oraz jawność dotycząca przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych
 • tworzenie nowych łańcuchów współpracy i wartości
 • rozwój nowych technologii, automatyzacji oraz procesowość działań

MFI – wskaźnik szybkości płynięcia (z ang. Melt Flow Index) – liczba wyrażająca ilość tworzywa termoplastycznego przepływającego przez dyszę kołową o ustalonych wymiarach: w ciągu określonego czasu, pod danym ciśnieniem oraz w danej temperaturze.

Ze względu na rodzaj surowca, z którego pozyskuje się regranulat LDPE, można wydzielić produkt czysty oraz słomkowy. Regranulat LDPE czysty to taki, który powstał z lepszej jakości produktów (niezniszczonych ani niezanieczyszczonych). Produkuje się z niego następnie folie na rośliny, plastikowe pojemniki na kosmetyki, czy przezroczyste siatki na zakupy. Produkty te mogą występować pod postacią transparentnego tworzywa lub zyskują konkretny, ładny kolor. Najczęściej: czarny, czerwony, zielony, żółty i niebieski. Regranulat LDPE słomkowy powstaje z odpadów folii LDPE. Przykład dobrego jakościowo produktu to regranulaty Contalen (więcej informacji na stronie contalen-recycling.com). Są to regranulaty polietylenowe trwałe, lekkie, tanie, odporne na uszkodzenia mechaniczne i termiczne, a także nadające się do transportu i przechowywania w różnorodnych warunkach.

Regranulaty LDPE Contalen powstają z uprzednio wyczyszczonych i posegregowanych odpadów, doprowadzonych do postaci sypkiej. Mielenie produktów odbywa się w specjalnych maszynach, które jednocześnie dokładnie je osuszają po wszystkich procesach myjących. O tym, jakiej jakości będą powstałe regranulaty LDPE, decyduje nie tylko stopień zaawansowania maszyn użytych do produkcji, ale też surowiec, z którego regranulat polietylenowy powstaje. Im lepszy materiał bazowy, tym lepsza finalna jakość regranulatu. Nie bez znaczenia jest też sposób pracy zakładów przetwórczych: umiejętność odpowiedniej filtracji, dostateczne suszenie surowców. Tylko profesjonalne firmy są w stanie zapewnić produkt zgodny z projektem określonym przez klienta.

Regranulaty LDPE dają niemal nieograniczone możliwości wykorzystywania. Można tworzyć z nich produkty z poszanowaniem ekologii, wpisując się w gospodarkę obiegu zamkniętego, jak i obniżać finalne koszty produkcji. Jeśli znajdziemy odpowiedniego dostawcę dobrej jakości regranulatu, uzyskamy półprodukt zdecydowanie tańszy od wytworzonego „od zera” tworzywa sztucznego.

 

 • Folii budowlanych (izolacji fundamentów, hydroizolacji, paroizolacji)
 • Folii termokurczliwych STRETCH
 • Folii rolniczych i ogrodniczych
 • Folii opakowaniowej
 • Reklamówek foliowych
 • Worków na śmieci
 • Tuneli foliowych
 • Miękkich butelek
 • Taśm
 • Rur
 • Wiader
 • Pudełek plastikowych

Nasza technologia gwarantuje:

 • brak zanieczyszczeń w produkcie końcowym
 • wyższą gęstość i ciężar nasypowy
 • minimalną ilość pęcherzyków w gotowym wyrobie
 • produkcja nie wymaga używania osuszaczy, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości żeli
 • wysoki stopień jednorodności
 • polepszone właściwości mechaniczne

 • wpływ na rozwój gospodarki obiegu zamkniętego
 • odpowiedzialność za środowisko
 • ekologiczne rozwiązanie materiałowe w 100% pochodzące z recyklingu
 • najwyższą jakość i parametry zbliżone do pierwotnego surowca

Najwięcej odpadów poddawanych recyklingowi pochodzi z selektywnej zbiórki z gospodarstw domowych bądź z handlu.

Otrzymany w 2020 r. certyfikat EuCertPlast potwierdza, że nasze regranulaty produkowane są z odpadów pokonsumenckich, a ich pochodzenie jest w pełni identyfikowalne.

Contalen 0031 to liniowy polietylen o niskiej gęstości, pochodzący z poużytkowych odpadów folii rozciągliwych typu stretch. Przeznaczony do produkcji folii wytłaczanych z rozdmuchem, folii wylewanych typu cast i formowania wtryskowego. Folie wykonane z Contalen 0031 wykazują doskonałą odporność na przebicie, wysoką wytrzymałość na rozciąganie i dobrą zgrzewalność.

Zastosowania:
• Folia termokurczliwa
• Folia rolnicza
• Torby transportowe
• Folia współwytłaczana
• Torby
• Opakowania przemysłowe
• Kaptury termokurczliwe
• Folia budowlana
• Worki na śmieci

Contalen 0050 COF to homopolimery LDPE zawierające LLDPE przeznaczone do wytłaczania i wtrysku folii metodą rozdmuchiwania i wylewania. Posiada doskonałe właściwości przetwórcze. Contalen 0050 COF nadaje się do produkcji folii powyżej 20 mikronów, które charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi.

Zastosowania:
• Przygotowywanie mieszanek
• Torby (reklamówki)
• Folia współwytłaczana
• Folia budowlana
• Folia opakowaniowa
• Plandeki malarskie
• Opakowania przemysłowe (opakowanie mebli)
• Woreczki
• Worki na śmieci
• Folia rolnicza

Contalen 0051 ACP to homopolimer LDPE przeznaczony do wytłaczania folii metodą rozdmuchiwania, wylewu oraz formowania wtryskowego. Posiada doskonałe właściwości przetwórcze. Contalen 0051 ACP nadaje się do produkcji folii powyżej 40
mikronów. Folie wyprodukowane z Contalen 0051 ACP cechują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi. Ze względu na niski wskaźnik płynięcia charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną oraz wysoką odpornością na przebicie. Głównym przeznaczeniem jest produkcja folii termokurczliwych o bardzo wysokiej wytrzymałości, dla których wymagany jest bardzo wysoki stopień skurczu.

Zastosowania:
• Folia termokurczliwa
• Folia rolnicza
• Torby transportowe
• Folia współwytłaczana
• Torby
• Opakowania przemysłowe
• Kaptury termokurczliwe
• Folia budowlana
• Worki na śmieci

1. TRWAŁA I WYTRZYMAŁA
Listwa montażowa do folii kubełkowej została wyprodukowana z tworzywa (PVC lub HDPE) odpornego na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Jest również odporna chemicznie na działanie substancji naturalnie występujących w gruncie oraz używanych w budownictwie.

2. POMAGA ZACHOWAĆ WODOSZCZELNOŚĆ FOLII
Dzięki zastosowaniu listwy montażowej do folii kubełkowej, folia kubełkowa może zachować deklarowane przez producentów właściwości mechaniczne folii.

3. CHRONI FOLIĘ KUBEŁKOWĄ PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI
Listwa montażowa do folii kubełkowej dociska folię podczas jej montażu do fundamentu, co stanowi jej doskonałą ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami.

4. ODPOWIEDNIE DOCIŚNIĘCIE FOLII
Listwa montażowa do folii kubełkowej dzięki odpowiedniej sztywności i wyprofilowaniu zapewnia optymalne dociśnięcie folii kubełkowej do fundamentu.

5. ZAPOBIEGA ZAGRZYBIENIU ŚCIAN
Listwa montażowa do folii kubełkowej izoluje górną część folii kubełkowej, przez co zapobiega dostawaniu się wody spływającej po murze między fundament a folię kubełkową, skutecznie podnosząc wydajność drenażu, co chroni przed zagrzybieniem budynku.

6. ZAPOBIEGA ZNISZCZENIU OCIEPLENIA I ELEWACJI
Listwa montażowa do folii kubełkowej chroni przed przedostaniem się między izolację a ocieplenie ściany wody i piasku, czym chroni przed zniszczeniem elewacji i izolacji termicznej.

7. CHRONI FUNDAMENT
Listwa montażowa do folii kubełkowej zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń między folię kubełkową a fundament, zapewniając swobodny ruch powietrza i jednocześnie odparowanie nadmiaru wilgoci.

8. POPRAWIA ŻYWOTNOŚĆ FOLII KUBEŁKOWEJ
Listwa montażowa do folii kubełkowej dzięki przymocowaniu folii kubełkowej podczas budowy, ogranicza możliwość zginania, łamania i inne sposoby uszkadzania folii kubełkowej przez czynniki mechaniczne lub atmosferyczne.

9. ŁATWY MONTAŻ
Listwa montażowa do folii kubełkowej jest odpowiednio wyprofilowana, tak by jej montaż był łatwy i skuteczny. Górna część (25 mm), która posiada wywiercone otwory do mocowania, co około 16 cm, służy do przymocowania listwy do muru. Dolna część (45 mm) zakrywa folię kubełkową, przytrzymując ją i odpowiednio dociskając.

10. ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE
Listwa montażowa do folii kubełkowej stanowi estetyczny element wykończeniowy, trwały, wykonany z odpornego materiału, na lata.

W Polsce przeważają wiatry zachodnie i kiedy wieją podczas deszczu, woda uderza w ściany budynku i spływa po ich powierzchni. Łatwo dostanie się pod folię kubełkową, jeśli nie zamontujesz tam wcześniej listwy do folii kubełkowej, która zamknie tę przestrzeń od góry.

Listwa montażowa do folii kubełkowej izoluje górną część folii kubełkowej, przez co zapobiega dostawaniu się wody spływającej po murze na fundamenty, co chroni przed zagrzybieniem budynku.

Listwa do zabezpieczania folii kubełkowej jest jedną z najtańszych izolacji w trakcie budowy domu.
Na budowach często można zauważyć, że tam, gdzie nie zastosowano listwy zabezpieczającej, szczelina drenażowa między folią kubełkową a fundamentem była już zapchana piaskiem i innymi zanieczyszczeniami przed zakończeniem budowy i oddaniem budynku do użytkowania. Taka sytuacja w znaczącym stopniu może wpłynąć na kondycję ściany fundamentowej. W konsekwencji może być konieczna wymiana całej izolacji fundamentów, co dotkliwie podraża koszty inwestycji.

Gwoździe do folii kubełkowej charakteryzują się specjalnymi podkładkami uszczelniającymi, dzięki którym prawidłowo zamontowany gwóźdź tworzy szczelne połączenie folii fundamentowej z powierzchnią do której jest montowany. Ponadto gwoździe zostały wykonane z utwardzanej stali węglowej, ocynkowane elektrolitycznie oraz posiadają stożkowaty łeb i walcowany trzpień.

Porady

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?

Jeśli powyżej nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie - napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.

  ZOBACZ RÓWNIEŻ

  PORADY NASZYCH EKSPERTÓW

  01 / 06
  PORADY  |  22.02.2022

  Listwy do folii kubełkowej

  Są to listwy wykończeniowo-zamykające do izolacji górnej części folii kubełkowej. Stanowią niezbędny element tworzenia izolacji budynku, a szczególnie ścian fundamentowych.

  Czytaj wpis
  PORADY  |  17.03.2022

  Podciąganie kapilarne

  Zjawisko podciągania kapilarnego jest główną przyczyną zawilgocenia murów. Polega na transporcie wody ku górze w danym materiale. Woda jest przyciągana przez ścianki porów materiału. Zależy przede wszystkim od: rodzaju i układu warstw gruntu, ukształtowania terenu, poziomu wody gruntowej, rodzaju materiału…

  Czytaj wpis
  PORADY  |  08.12.2021

  Cechy dobrej izolacji

  W związku z pytaniami dotyczącymi izolacji jakie są kierowane pod naszym adresem, chcielibyśmy w tym miejscu wyjaśnić czym należy się kierować i na co uważać podczas wyboru produktu, który ma chronić Państwa domy przed wilgocią na długie lata.

  Czytaj wpis
  PORADY  |  17.03.2022

  Montaż folii kubełkowej

  Folia kubełkowa przeznaczona jest do wykonania: izolacji pionowej fundamentów, ścian i stropów mających bezpośredni kontakt z podłożem.

  Czytaj wpis