DOFINANSOWANIA UE

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Naszym nadrzędnym celem jest ciągłe podnoszenie konkurencyjności poprzez dywersyfikację produkcji i podniesienie potencjału technologicznego. Dlatego stale wdrażamy nowe technologie produkcji folii polietylenowej. Jednocześnie troszcząc się o środowisko naturalne, finalizujemy inwestycje o charakterze proekologicznym.

W latach 2005-2017 sfinalizowaliśmy szereg projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

DOFINANSOWANIA

WYKAZ DOFINANSOWAŃ

Program Regionalny

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu i energii elektrycznej w 2023 r.”

Skrócony opis projektu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Specyfikacja warunków zamówienia

Zakończenie postępowania ofertowego

Program Konkurencyjność

Skrócony opis projektu

WYNIK POSTĘPOWANIA

Specyfikacja warunków zamówienia - 2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Specyfikacja warunków zamówienia - 2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz oferty.doc

Formularz oferty.pdf

Oświadczenie Wykonawcy.doc

Oświadczenie Wykonawcy.pdf

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.doc

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.pdf

Unieważnienie postępowania.pdf

WYNIK POSTĘPOWANIA

Specyfikacja warunków zamówienia - 2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Kontakt

NIE ZNALAZŁEŚ DOKUMENTU JAKIEGO SZUKAŁEŚ?