Deklaracje

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer DWU (Deklaracja Właściwości Użytkowych) mający zastosowanie dla danego typu wyrobu Conkret zamieszczony jest na etykiecie wyrobu. Prosimy o odszukanie numeru DWU na etykiecie wyrobu a następnie wprowadzenie w poniższej wyszukiwarce.

Kontakt

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?